Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikogu nimetas riigikohtunikuks Viive Ligi

16. Detsember 2014
PrintPDF
Parlament nimetas tänasel istungil uueks Riigikohtu halduskolleegiumi liikmeks alates 1. veebruarist senise Tallinna ringkonnakohtu kohtuniku Viive Ligi.


Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetanud Ligi on töötanud kohtunikuna alates 1982. aastast. Esmalt esimeses kohtuastmes ning seejärel halduskolleegiumi esimehena Tallinna ringkonnakohtus alates selle taasloomisest aastal 1993.


Riigikohtuniku ametikoht halduskolleegiumis vabanes septembris, kui pensionile siirdus 1993. aastast riigikohtunikuna töötanud Harri Salmann. Uue riigikohtuniku leidmiseks kuulutati välja avalik konkurss.


Riigikohtu esimees kuulas oktoobri lõpus kandidaatide osas ära Riigikohtu üldkogu ja kohtute haldamise nõukoja arvamuse ning tegi parlamendile ettepaneku nimetada Viive Ligi alates 1. veebruarist riigikohtunikuks. Riigikogu toetas tänasel istungil seda ettepanekut 71 poolthäälega.

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846