Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu aktuaalsest praktikast ilmuvad ülevaated

1. juuli 2014
PrintPDF

Alates käesolevast aastast hakkab Riigikohus oma kodulehel kolm korda aastas avaldama ülevaateid Riigikohtu aktuaalsest praktikast. Ülevaated koostatakse tsiviil-, kriminaal-, haldus- ja põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi praktika kohta.

Ülevaadete tegemise eesmärgiks on tutvustada eelkõige lahendeid, millega muudetakse, arendatakse või ühtlustatakse senist kohtupraktikat või milles käsitletakse esimest korda mõnd õigusinstituuti. Samuti tutvustatakse lahendeid, mis on tehtud Riigikohtu üldkogule antud asjades, lahendeid, millele on lisatud märkimisväärne eriarvamus, ning lahendeid, millel on oluline obiter dictum’i osa.

Ülevaadetes on välja toodud ka statistika, millest on näha, et halduskolleegiumis sai nelja kuuga lahendi 47 haldusasja, kriminaalkolleegiumis 34 ja tsiviilkolleegiumis 77 asja. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelvalve kolleegium tegi esimese nelja kuu jooksul lahendi kokku 18 põhiseaduslikkuse järelevalve asjas.

2014. aasta esimese nelja kuu ülevaadetega on võimalik tutvuda siin: /et/kohtupraktika-analuusid-ja-ulevaated/riigikohtu-aktuaalse-praktika-ulevaated

Liis Linn
kommunikatsioonispetsialist
Riigikohus
tel 730 9025