Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu esimees esineb Riigikogus iga-aastase ülevaatega

8. juuni 2011
PrintPDF
Peagi annab Riigikohtu esimees Märt Rask Riigikogule oma iga-aastase ülevaate kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta. Neljapäevaks, 9. juuniks planeeritud ettekanne jäi ära, sest Riigikogu istung lõppes enne päevakorra ammendumist.

Riigikohtu esimehe seekordse ettekande põhifookus on küsimus, kuidas muuta õigusemõistmist isikutele kättesaadavamaks ja menetlusaega mõistlikumaks.

„Valitsuskoalitsioon on püstitanud poliitilise eesmärgi, mille järgi ei peaks menetlus mitte üheski kohtuastmes kestma üle saja päeva. See on õige eesmärk, kuid seda pole võimalik saavutada vaid lihtsate statistiliste võtetega,“ selgitas Märt Rask. Lähemalt peatub Riigikohtu esimees oma ülevaates menetlusdokumentide kättetoimetamise probleemidel, mis on tsiviilkohtumenetluses peamine takistus, et jõuda kohtulahendini mõistliku menetlusaja jooksul. „Esimeses kohtuastmes on hinnanguliselt kolmandik kuni pool tsiviilasjadest pidevalt kättetoimetamise faasis,“ konstateeris Rask.

Riigikohtu esimees annab Riigikogule ülevaate ka probleemidest, mis kaasnevad kõrgete riigilõivudega. Ühelt poolt pole kõrgete riigilõivude tõttu kõigile tagatud juurdepääsu õigusemõistmisele, mis on põhiseaduse järgi põhiõigus. Teiselt poolt venitavad kõrgetest lõivudest tingitud menetlusabitaotlused kohtumenetlust veelgi.

Eveli Kuklane

Kommunikatsiooniosakonna juhataja