Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu esimees: Igaühel on õigus lünkadeta kohtulikule kaitsele

9. juuni 2016
PrintPDF
Riigikohtu esimees Priit Pikamäe keskendus täna parlamendi ees peetud ettekandes riigireformist tulenevatele muutustele kohtusüsteemis.

Pikamäe nentis, et kuna Eesti elanikkonna vähenemine ja ümberpaiknemine on rahvastikuprognooside kohaselt tulevikus jätkuv protsess, siis sarnaselt riikluse muude valdkondadega tuleb ka kohtusüsteemil uute oludega kohaneda.

Samas juhtis ta tähelepanu, et õigusemõistmine pole lihtsalt üks avalik teenus paljude teiste seast, vaid keskne põhiõigus, mille riik peab tagama kooskõlas põhiseaduse ja rahvusvaheliste standarditega. Seetõttu tuleb Riigikohtu esimehe hinnangul enne kohtuid puudutavate ümberkorralduste käivitamist kindlasti määrata need piirid, millega riigivalitsemise reform peab kohtusüsteemi juures vältimatult arvestama. „Õigus saada kohtulikku kaitset on põhiseaduse kohaselt üks kõige fundamentaalsemaid põhiõigusi. Mida suurem on mingist eluvaldkonnast võrsuvate kohtuvaidluste hulk, seda kergemini peab ka vahemaade mõttes olema kättesaadav kohtusüsteem,“ sõnas Pikamäe.

Kohtute töökoormuse vähendamisel tuleb silmas pidada, et kohtusse pöördumisele ei tehtaks põhjendamatuid takistusi. „Pean vajalikuks seda eraldi rõhutada põhjusel, et täpselt sellisel põhiseadusvastasel moel püüdis seadusandja kohtute töökoormust reguleerida 2009. aastal kohtulõive kordades suurendades. Kohtusse pöördumise õiguse väljasuretamine võib anda kuluefektiivsema riigi, kuid see poleks enam õigusriik. Kuna kohtute ülesanne on ühiskonnast võrsuvate vaidluste lahendamine, siis peab igaüks, kellel on bona fide mõistlik juriidiline nõue, saama seda kohtulikult maksma panna. Meenutan, et kohtusüsteemi töövõimelisusest ei sõltu ainult põhiõiguste kaitstus, vaid laiemalt ka kogu Eesti majanduskeskkond,“ lausus Pikamäe.

Riigikohtu esimehe täispika ettekandega saab tutvuda Riigikohtu kodulehel.

Merje Talvik
kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
tel. 7309042; 5333 9846