Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu esimees: kohtulahendi poliitiline kritiseerimine ei ole ühitatav õigusriigi põhimõtetega

27. märts 2017
PrintPDF

Kohtunikkond on sügavalt häiritud Riigikogu liikme Martin Helme sõnavõtust 20. märtsil Riigikogus, milles ta ründab Tallinna Ringkonnakohtu kohtunikke seoses nende tegevusega õigusemõistmisel.

"Tegemist ei ole mitte ainult lubamatu sekkumisega õigusemõistmisesse ja võimude lahususe printsiibi eiramisega, vaid ka personaalse ründega kohtunike vastu nende kutsetööga seonduvalt. Tegemist on äärmiselt taunitava avaldusega Riigikogu liikme poolt. Riigi toimimine on ainult siis tagatud, kui erinevad riigivõimuharud respekteerivad teineteise pädevusi nii õiguslikult kui ka oma igapäevases toimimises. Kohtulahendi poliitiline kritiseerimine ei ole ühitatav õigusriigi põhimõtetega. Seetõttu loodan, et nii Riigikogu juhatus kui ka vanematekogu kujundavad võimalikult kiiresti seisukoha parlamendi liikme taolise käitumise suhtes,“ märgib Priit Pikamäe.
 
Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846