Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu esimees kuulutas välja konkursi vabanevale riigikohtuniku ametikohale

21. oktoober 2010
PrintPDF
Täna kuulutas Riigikohtu esimees Märt Rask välja konkursi 5. jaanuarist 2011 Riigikohtu halduskolleegiumis vabaneva riigikohtuniku ametikoha täitmiseks.

Konkursile saab avaldusi esitada ühe kuu jooksul alates konkursiteate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Kohtute seaduse järgi võib Riigikohtu kohtunikuks nimetada isiku, kes on kogenud ja tunnustatud jurist. Riigikohtu kohtuniku nimetab ametisse Riigikogu Riigikohtu esimehe ettepanekul. Riigikohtu esimees kuulab enne ettepaneku tegemist ära Riigikohtu üldkogu ja kohtute haldamise nõukoja arvamuse kandideerija kohta.

4. oktoobril valis Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee  Riigikohtu halduskolleegiumi kohtuniku Julia Laffranque'i Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunikuametisse. Julia Laffranque'i teenistus Riigikohtus peatub 5. jaanuaril.


Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja