Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu esimees ootab uuelt Riigikogult arenguid kohtusüsteemi korralduses

11. veebruar 2011
PrintPDF
Täna, 11. veebruaril, kohtunike X korralisele täiskogule peetud kõnes tõdes Riigikohtu esimees Märt Rask, et esimene katse luua ühtset vastutusvõimelist kohtusüsteemi tuleb lugeda ebaõnnestunuks.

„Ametisolev Riigikohtu esimees ja justiitsminister peavad tunnistama, et nad ei saanud sellega hakkama, mida kohtunike valdav enamus neile 2007. aastal siinsamas Pärnus ülesandeks pani,“ rääkis Rask. „Saame üksnes tõdeda, et Riigikogu ei ole kohtusüsteemi enesekorraldusõigust ja iseseisva võimuharuna toimimist aktsepteerinud.“ 

2007. aastal kohtunikkonna poolt vastu võetud kohtusüsteemi arengupõhimõtete najal töötati 2008. ja 2009. aastal välja kohtute seaduse eelnõu. Aastaid ettevalmistatud protsess peatus seaduseelnõu Riigikogule esitamisega. Eelnõu arutati 2010. aasta alguses kahel korral Riigikogu põhiseaduskomisjonis, kus otsustati eelnõu arutamist jätkata. Siiski pidi Riigikohtu esimees täna kohtunike ees esinedes tõdema: „Kuna Riigikogu XI koosseis on oma tegevust lõpetamas, siis kohtute seaduse eelnõu langeb suure tõenäosusega parlamendi menetlusest välja seoses koosseisu volituste lõppemisega, jõudmata kordagi suurde saali esimesele lugemisele.“

 „Mõeldes kohtusüsteemi arengule leidsin, et hümni sõnadel, on sügav sisuline tähendus,“ kõneles Riigikohtu esimees. „ Su üle jumal valvaku, mu armas isamaa, kui 6. märtsil, demokraatia pidupäeval, läheb Eesti rahvas valima. Antagu rahvale tarkust valida Riigikogusse inimesi, kes saavad aru võimude lahususe põhimõttest ja mõistavad kohtute enesekorraldusõiguse vajadust. Antagu  parlamendile tarkust nimetada ametisse valitsus, kelle justiitsminister saaks jätkuvalt aru ühtse kohtusüsteemi arengu vajadustest ja kes julgeks ka selle eest seista,“ lõpetas Rask.

Riigikohtu esimehe kõne täisversiooniga saab tutvuda siin.

Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja