Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu esimees osales avaandmete ja tehisintellekti konverentsil Rootsis

10. mai 2022
PrintPDF

Euroopa riikide kõrgeimate kohtute juhid kogunesid 6. mail Rootsi pealinnas Stockholmis toimunud kollokviumil „Avaandmed ja tehisintellekt“.

Üritusest osa võtnud Riigikohtu esimehe Villu Kõve sõnul oli üheks enam kõneainet pakkunud teemaks kohtulahendite avalikustamine – kas veebis tuleks avaldada kõik või ainult osa kohtuotsuseid ning milline osa seal leiduvatest isikuandmetest tuleks kinni katta. Kõve nentis, et üle Euroopa on selles osas arusaamad väga erinevad ning kohati läksid vaidlused päris tuliseks.

Kava kohaselt pidi konverents toimuma juba 2020. aastal, kuid lükati mitu korda edasi. Parajasti EL-i kõrgeimate kohtute juhtide võrgustiku eesistuja ülesandeid täitev Saksamaa Ülemkohtu president Bettina Limperg avaldas heameelt, et pärast pea kolmeaastast pausi oli nüüd võimalik taas näost näkku kohtuda. 

„Kollokviumi teema „Avaandmed ja tehisintellekt“ sai küll paika pandud juba paar aastat tagasi, aga see on tõusnud nüüd veelgi rohkem päevakorrale, sest pandeemia on kiirendanud kohtupidamise digitaliseerimist,“ märkis Limperg oma avakõnes.

Kollokviumi arutelud toimusid kolme sessioonina. Esimene neist puudutas avaandmete ja eraelu kaitse küsimusi ning õigusemõistmise avalikkust ja usaldust kohtuvõimu tegevuse suhtes. 

Teiseks räägiti avaandmetest ja kõrgeimate kohute töömeetoditest. Muu hulgas oli kõne all tehisintellekti roll ülemkohtute töös, sealhulgas tehisintellekti võimalik kaasamine otsustusprotsessi ning selle kasutamise positiivsed ja varjuküljed. Lõpetuseks diskuteeriti õigusriigi põhimõttest kinnipidamise üle Euroopas.    

Kollokviumil osaleid EL-i liikmesmaade, Ühendkuningriigi, Norra, Albaania ja Montenegro kõrgeimate kohtute delegatsioonid, kokku 32 riigi esindajad.