Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu esimees: permanentne IT-areng kohtutes on muutumas probleemiks

11. veebruar 2011
PrintPDF
Riigikohtu esimees Märt Rask kritiseeris oma tänases kohtunike täiskogu ees peetud kõnes pidevalt kohtutes toimuvaid IT-reforme.

„Oleme kannatlikult jälginud kohtute infosüsteemide arengut. Alahindamata erinevatel aegadel lisandunud elektroonilise maksekäsu kiirmenetlust, liidestust e-toimikuga kriminaal- ja väärteomenetluses ning tsiviil- ja halduskohtumenetluse e-toimikut puudutavaid uuendusi/muudatusi, soovin siit kõnetoolist veelkord rõhutada, et tegemist on üksnes vahenditega, mis peaks võimaldama paremat õigusemõistmist. Kahjuks ei ole uute lahenduste kasutuselevõtt mitte alati kohtuametnike igapäevatööd lihtsustanud ja see tekitab rahulolematust ning pessimistlikku suhtumist ka uue "messiase", mida lootusrikkalt KIS 2-ks (kohtuinfosüsteem) kutsutakse, tulekusse,“ rääkis Riigikohtu esimees.

Riigikohtu esimehe hinnangul on permanentne IT-areng hakanud eksperimendis osalejaid väsitama. Märt Rask rõhutas, et õigusemõistmine eeldab mitmelgi põhjusel stabiilset seisundit kohtuniku, nõuniku, sekretäri ja kogu kohtu töökorralduses. „Tahan selle jutuga rõhutada, et igas arengus peaks inimene olema tähtsam kui masin või süsteem,“ lõpetas Rask.

Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja