Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu esimees Priit Pikamäe valiti Euroopa Liidu Kõrgemate Kohtute Presidentide Ühenduse juhatuse liikmeks

17. juuni 2014
PrintPDF
13.juunil valiti Riigikohtu esimees Priit Pikamäe järgmiseks kaheks aastaks Euroopa Liidu Kõrgemate Kohtute Presidentide Ühenduse juhatuse liikmeks, olles esimene Balti riikide kõrgemate kohtute esimees, kes sellesse rolli valitud.


Riigikohus on Euroopa Liidu Kõrgemate Kohtute Presidentide Ühenduse (Network of the Presidents of European Supreme Judicial Courts of the European Union) liige alates organisatsiooni loomisest, st 10. märtsist 2004. Võrgustiku liikmeteks on kõik Euroopa Liidu liikmesriikide tsiviil- ja kriminaalvaidlusi lahendavate kõrgeimate kohtute juhid.  Ühendus eesmärk on pakkuda võimalus kohtute omavahelise koostöö ja infovahetuse tihendamiseks. Võrgustiku juhtimis- ja haldusküsimusi ning projekte, milles võrgustik osaleb, arutatakse iga-aastasel üldkoosolekul. Lisaks kogunetakse kollokviumidel, et arutada ühist huvi pakkuvatel teemadel.


Euroopa Liidu Kõrgemate Kohtute Presidentide Ühenduse juhatusse kuulub kümme inimest. Juhatuse esimeheks valiti Iirimaa Ülemkohtu esimees Susan Denham.
Ühenduse kohta saab rohkem infot koduleheküljelt: http://www.network-presidents.eu/ 

Liis Linn
kommunikatsioonispetsialist
Riigikohus
Tel. 7309025