Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu esimees rääkis konstitutsiooniõiguse maailmakongressil tulevaste põlvkondade õigustest

17. Detsember 2022
PrintPDF

Riigikohtu esimees Villu Kõve osales 5.–9. detsembrini konstitutsiooniõiguse maailmakongressil, mis korraldati tänavu Lõuna-Aafrika Vabariigis Johannesburgis.

Kõve pidas üritusel ettekande sellest, kuidas põhiseadus aitab tagada tulevaste põlvkondade õigusi. „Lahendades vaidlusi inimeste põhiõiguste järgimise üle ei tohi unustada ka järeltulevaid põlvesid. Muu hulgas tähendab see, et ressursimahukate otsuste langetamisel tuleb kaaluda, kas tänased otsused võivad negatiivselt mõjutada pärast meid elavaid inimesi ja nende põhiõigusi. See puudutab ühelt poolt sotsiaalseid õigusi, et edaspidigi oleks tagatud nõuetekohane sotsiaalsüsteem, aga samuti keskkonnaalaseid põhiõigusi, et loodusressursse jaguks ka tulevikuks,“ selgitas Riigikohtu esimees.

Kongressil oli veel juttu näiteks põhiõiguste kaitsest ja teostamisest digitaalses maailmas. Nii olid arutlusel põhiõiguste realiseerimise võimalused Facebookis ja Twitteris, põhiseaduslike kohustuste kehtestamine erastruktuuridele ning sõnavabaduse piiramine ja vihakõne tsenseerimine sotsiaalmeedias.

Samuti oli kõne all pseudokonstitutsionalism mitteliberaalsetes demokraatiates – analüüsiti põhiseaduse rolli ja tähendust Ungari, Poola ja Itaalia populistlike liikumiste näitel. Lisaks räägiti üritusel proportsionaalsuse põhimõtte rakendamisest ja selle alternatiividest ning paljust muustki. 

Konstitutsiooniõiguse maailmakongress on iga nelja aasta tagant toimuv selle õigusvaldkonna suurüritus, kus arutatakse päevakajalisi õigusprobleeme. Tänavu korraldas kongressi Johannesburgi Ülikool ning osalesid sajad konstitutsiooniõiguse asjatundjad, akadeemikud ja kohtunikud kogu maailmast.