Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu esimees teeb Riigikogule ettepaneku nimetada uueks riigikohtunikuks Juhan Sarv

11. oktoober 2019
PrintPDF

Riigikohtu esimees Villu Kõve teeb Riigikogule ettepaneku nimetada uueks Riigikohtu kriminaalkolleegiumi liikmeks Tartu ringkonnakohtunik Juhan Sarv.

Riigikohtu kriminaalkolleegiumi ametikoht vabaneb 4. jaanuarist, kui kriminaalkolleegiumi liige Peeter Roosma suundub kohtunikuks Euroopa Inimõiguste Kohtusse. Vabanevale kohale kandideeris kuus inimest.

Juhan Sarv on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna cum laude. Juhan Sarvel on kohtunikutöö kogemus alates 2017. aastast, mil ta alustas tööd Tartu ringkonnakohtunikuna. Enne seda töötas ta 15 aastat Riigikohtu kriminaalkolleegiumi nõunikuna.

Riigikohtuniku nimetab ametisse Riigikogu Riigikohtu esimehe ettepanekul. Riigikohtu esimees kuulab enne ära Riigikohtu üldkogu ja kohtute haldamise nõukoja arvamuse kandideerija kohta.

 

Susann Kivi
Riigikohtu pressiesindaja
+372 5333 9846
susann [dot] kiviatriigikohus [dot] ee