Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu esimees tegi ettepaneku uue riigikohtuniku nimetamiseks

21. mai 2015
PrintPDF
Riigikohtu esimees Priit Pikamäe tegi parlamendile ettepaneku nimetada alates 1. septembrist riigikohtunikuna ametisse Paavo Randma.


Seoses Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtuniku Ott Järvesaare lahkumisega kuulutas Riigikohtu esimees uue liikme leidmiseks avaliku konkursi.


Pärast Riigikohtu üldkogu ja kohtute haldamise nõukoja arvamuse ärakuulamist esitas Pikamäe Riigikogule riigikohtuniku ametisse nimetamiseks Tartu ringkonnakohtu kohtuniku Paavo Randma kandidatuuri.


„Paavo Randma tugev akadeemiline kvalifikatsioon ja pikk töökogemus Riigikohtu nõuniku ja ringkonnakohtunikuna kinnitavad, et ta on kogenud ja tunnustatud jurist ning sobib töötama riigikohtunikuna“, märkis Pikamäe.


Paavo Randma on sündinud 18. jaanuaril 1977 Tartus. Ta lõpetas Tartu ülikooli õigusteaduskonna ja omandas 2011. aastal doktorikraadi, lisaks on ta end täiendanud Kieli ülikoolis Saksamaal. Aastatel 1999-2007 töötas Paavo Randma Riigikohtu kriminaalkolleegiumi nõunikuna ja seejärel Tallinna ringkonnakohtu ja Tartu ringkonnakohtu kohtunikuna.


Põhitöö kõrval on Randma juhendanud karistusõiguse üld- ja eriosa seminare Tartu ülikooli õigusteaduskonnas. Ta on avaldanud publikatsioone nii Eesti kui välismaa teadusajakirjades.

Riigikohus on Eesti kõrgeim kohus, kus töötab 19 riigikohtunikku. 


Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846