Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu esimees toetab riigikohtuniku kandidaadina Margit Vutti

28. september 2022
PrintPDF

Riigikohtu esimees Villu Kõve toetab Riigikohtu tsiviilkolleegiumi uue liikmena praegust Tartu Ringkonnakohtu kohtunikku Margit Vutti ja alustab tema tutvustamist Riigikogu fraktsioonidele.

Villu Kõve märkis, et Margit Vutil on sügavad teadmised eri õigusvaldkondadest, tugev akadeemiline taust õppejõuna, tunnustus juristide kogukonna poolt ja suur elukogemus. 

Vutt on kaitsnud Tartu Ülikoolis õigusteaduse doktorikraadi ja töötanud õiguse valdkonnas 30 aastat. Praegu on ta ametis Tartu Ringkonnakohtu kohtunikuna ja oli enne seda Tartu Maakohtu kohtunik. Varasemalt töötas Vutt pikemat aega Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunikuna ja kohtupraktika analüütikuna ning tegutses juristina büroos Fides. 

Samuti on Margit Vutt alates 2016. aastast olnud Tartu Ülikoolis tsiviilõiguse lektor ning on avaldanud kümneid teadustöid eelkõige ühinguõiguse, tsiviilõiguse üldosa ja maksejõuetusõiguse teemadel. Lisaks on ta andnud eraõiguse küsimustes arvukalt loenguid näiteks kohtunikele, advokaatidele, prokuröridele, pankrotihalduritele, kohtutäituritele ja meditsiinitöötajatele mõeldud koolitustel.   

Vutt on kaasa löönud ka seadusloomes, olles muu hulgas äriseadustiku algteksti kaasautor. Samamoodi on ta osalenud intellektuaalse omandi seadustiku eelnõu väljatöötamisel ja kuulunud ühinguõiguse revisjoni töögruppi.  

Riigikohtu liikme koht vabaneb alates 15. juulist 2023, sest riigikohtunik Peeter Jerofejev jääb pensionile. Vabanevale ametikohale kuulutati välja avalik konkurss, millel osales kaks inimest. Mõlemad kandidaadid töötavad praegu ringkonnakohtunikena. 

Riigikohtu esimees Villu Kõve kuulas ära kohtute haldamise nõukoja ja Riigikohtu üldkogu arvamuse kandidaatide kohta ning otsustas toetada Margit Vutti. Järgmise sammuna tutvustab Kõve kandidaati Riigikogu fraktsioonidele ja põhiseaduskomisjonile. Riigikohtuniku ametisse kinnitamise otsustab Riigikogu.

 

Arno Põder
pressiesindaja
Riigikohus
arno [dot] poderatriigikohus [dot] ee