Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu esimees toetab riigikohtuniku kandidaadina Vahur-Peeter Liini

21. märts 2023
PrintPDF

Riigikohtu esimees Villu Kõve toetab Riigikohtu tsiviilkolleegiumi uue liikmena praegust Tartu Ringkonnakohtu kohtunikku Vahur-Peeter Liini ja alustab pärast uue Riigikogu kokku tulemist tema tutvustamist fraktsioonidele.

Villu Kõve märkis, et Vahur-Peeter Liinil on juba pikk töökogemus kohtusüsteemis ja paralleelselt on ta tegutsenud ka õppejõuna. „Vahur-Peeter on näidanud end oma töös asjatundliku, usaldusväärse, põhjaliku ning kindlasõnalise ja hea suhtlusoskusega kolleegina. Kõigil Vahur-Peetriga koos töötanuil jagub tema suhtes vaid kiidusõnu. Ootan Vahur-Peetri panust tsiviilkolleegiumisse iseäranis menetlusõiguse ja tööõiguse eksperdina,“ ütles Riigikohtu esimees.

Vahur-Peeter Liin on praegu Tartu Ringkonnakohtu kohtunik, kuid ta on viidud ajutiselt üle Justiitsministeeriumisse, kus ta tegeleb nõunikuna menetlusõiguse küsimustega. Varem on Liin olnud ametis Tallinna Ringkonnakohtu ja Tartu Maakohtu kohtunikuna ning enne seda Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunikuna. 

Alates 2009. aastast on Liin tegutsenud ka Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppejõuna ning ta on avaldanud teadustöid eraõiguse ja konstitutsiooniõiguse teemadel. 2021. aastat kuulub ta Eesti Kohtunike Ühingu juhatusse. 

Riigikohtu liikme koht vabaneb 1. oktoobrist 2023, sest riigikohtunik Tambet Tampuu jääb pensionile. Vabanevale ametikohale kuulutati välja avalik konkurss, millel osales kolm inimest.

Riigikohtu esimees Villu Kõve kuulas ära kohtute haldamise nõukoja ja Riigikohtu üldkogu arvamuse kandidaatide kohta ning otsustas toetada Vahur-Peeter Liini. Järgmise sammuna tutvustab Kõve kandidaati Riigikogu fraktsioonidele ja põhiseaduskomisjonile. Riigikohtuniku ametisse kinnitamise otsustab Riigikogu.