Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu esimehe amet anti pidulikult üle

1. veebruar 2019
PrintPDF

Riigikohtu esimees Priit Pikamäe andis täna toimunud Riigikohtu üldkogu istungil kõrgeima kohtu juhi ametikoha üle Villu Kõvele. Pidulikust istungist võttis osa ka Vabariigi President Kersti Kaljulaid.

President märkis oma kõnes, et Riigikohtul on Eesti õigusajaloo kujundamisel olnud alati väga kaalukas roll. „Kohus on ja peab olema õigusriigi garandiks ning tagama inimestele usu õigusesse ja õiglusesse. Sõltumatu ja asjatundliku õigusemõistmise tähtsust ühiskonnas üle hinnata ei ole võimalik. Kohtuvõim peab tagama inimeste õiguste igakülgse kaitse, kinnitades niimoodi kodanike usku õiguskorda ja riiki tervikuna. On selge, et kohtusse minnakse siis kui on põrkunud mitu arusaama tõest ja õigusest, seega ei saa olla kohtuotsuseid, mis meeldiksid kõigile, kuid nad peavad olema selgelt sõnastatud ja arusaadavad.“

President tänas Priit Pikamäed asjatundliku tegevuse eest kohtusüsteemi juhina ning soovis uuele esimehele jõudu ja edu kohtusüsteemi arengu ning sõltumatuse hoidmisel.

Villu Kõvest saab Eesti ajaloos kuues Riigikohtu esimees, tema ametiaeg algab 4. veebruaril ja kestab üheksa aastat. Priit Pikamäe sõnul on Riigikohtu esimees õigusemõistmisel võrdne küll teiste riigikohtunikega, kuid siiski on tal täita ka eriline roll. „Eeskätt seisneb see mõistagi kohtusüsteemi esindamises Eestis ja rahvusvaheliselt. Kohtupidamise seisukohalt on aga Riigikohtu esimees see, kes loob mingis mõttes kogu selle perioodi kohtupraktika kuvandi.“

Pikamäe lisas, et tal on ülimalt hea meel, et esimest korda pärast iseseisvuse taastamist asub Riigikohtu esimehe ametisse kolleeg, kelle põhivaldkonnaks on eraõigus. „Erineva õigusteadusliku taustaga inimeste vaheldumine Riigikohtu esimehe ametis on väga vajalik, sest see annab võimaluse vaatenurkade paljususeks. Veelgi enam, on ju eraõigusel juhtiv roll tsiviilühiskonna reguleerimisel,“ sõnas Pikamäe.

 

Merje Talvik

Kommunikatsioonijuht | Head of the Communication Department