Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu liikmena asus tööle Malle Seppik

1. september 2014
PrintPDF
Täna, 1. septembril alustas Riigikohtu tsiviilkolleegiumi liikmena tööd Malle Seppik.

Malle Seppik on lõpetanud Tartu ülikooli õigusteaduskonna ja kohtunikuna töötanud aastast 1987.

Alates Tallinna ringkonnakohtu taasloomisest, 1993. aastast on Malle Seppik olnud Tallinna ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi esimees. Ta on hinnatud tsiviilõiguse ekspert ning osalenud tsiviilkohtumenetlusseadustiku väljatöötamisel.

Riigikohus on Eesti kõrgeim kohus, kus kolmes kolleegiumis töötab kokku 19 kohtunikku.
 

Merje Talvik
Kommunikatsioonijuht
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846