Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunikuna asub tööle Malle Seppik

17. juuni 2014
PrintPDF
Riigikogu täiskogu nimetas täna, 17. juunil toimunud istungil Riigikohtu uueks liikmeks Malle Seppiku.

Riigikogu nimetas salajasel hääletusel Malle Seppiku Riigikohtu liikmeks 68 poolthäälega, erapooletuks jäid kaks ning vastu oli kuus liiget.

Malle Seppik on pikaaegne Tallinna ringkonnakohtu kohtunik, kohtunikuametit on ta pidanud aastast 1987. Riigikohtunikuna asub Malle Seppik tööle alates 1. septembrist 2014.

Merje Talvik
Kommunikatsioonijuht
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846