Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi uueks esimeheks valiti Urmas Volens

18. November 2021
PrintPDF

Riigikohtu üldkogu valis sel nädalal tsiviilkolleegiumi uueks esimeheks Urmas Volensi ja pikendas kriminaalkolleegiumi esimehe Saale Laose ametiaega.

Esimehe ülesandeks on juhtida kolleegiumi tööd, aga panustada ka oma õigusvaldkonna arengusse laiemalt. Urmas Volensi sõnul on lähiaastail tsiviilkohtute suurim väljakutse kohtunike põlvkonnavahetus. 

„Igal aastal vahetub peamiselt pensionile jäämise tõttu Eestis 10–15 kohtunikku. Riigikohtul tuleb aktiivselt panustada, et leida maa- ja ringkonnakohtutesse pädevaid õigusemõistjaid. Samuti on oluline senisest enam tähelepanu pöörata ametisse asunud kohtunike koolitamisele, nende juhendamisele ja toetamisele,“ ütles Volens.

Riigikohtu esimees Villu Kõve märkis, et viimastel aastatel on suured muutused toimunud ka Riigikohtu tsiviilkolleegiumis, mille seitsmest liikmest on vahetunud neli. Kõve tõstis esile Volensi juhtimiskogemust advokaadibüroo Nove ülesehitamisel ja Justiitsministeeriumis eraõiguse valdkonna arendamisel. 

Volens nimetati riigikohtunikuks eelmisel aastal. Enne seda tegutses ta ligi kümme aastat Nove ja Soraineni advokaadibüroodes, olles vandeadvokaat, nõunik ja partner. Aastail 1998–2009 töötas Volens eri ametikohtadel Justiitsministeeriumis, viimati asekantslerina. Sel perioodil osales ta paljude era- ja avaliku õiguse valdkonna seaduste väljatöötamisel ning täiendamisel. Samuti on Volens panustanud tsiviilõiguse õpetamisse ja arendamisse Tartu Ülikoolis ning on arvukate õigusalaste artiklite ja raamatute kaasautor.

Volens alustab tsiviilkolleegiumi esimehena tööd 1. jaanuaril 2022 ja tema ametiaeg kestab viis aastat. Senine kolleegiumi juht Peeter Jerofejev jääb peatselt pensionile.

Kriminaalkolleegiumi esimeheks valis üldkogu uuesti Saale Laose, kes on olnud riigikohtuniku ametis 2014. aastast. Enne seda töötas Laos õiguskantsleri nõunikuna ning karistusõiguse ja karistuspoliitika valdkonnas Justiitsministeeriumis. Ta on tunnustatud avaliku õiguse ekspert ja on osalenud olulisemate karistusõiguse valdkonna seaduste väljatöötamisel. 

 

Arno Põder
pressiesindaja
Riigikohus
533 39 846