Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu üldkogu andis arvamuse riigikohtunikuks kandideerijate kohta

30. November 2010
PrintPDF
Täna kuulas Riigikohtu esimees Märt Rask ära Riigikohtu üldkogu arvamuse peatselt vabanevale riigikohtuniku ametikohale kandideerinute kohta.

Riigikohtu halduskolleegiumis vabanevale riigikohtuniku ametikohale kandideerisid Tartu Ringkonnakohtu esimees Ivo Pilving, hiljutine õiguskantsleri asetäitja-nõunik Madis Ernits ja Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik Oliver Kask. Kõik kolm kandidaati osalesid ka tänasel üldkogu istungil.

"Riigikohtu üldkogu hinnang oli, et tegu on erakordselt tugevate kandidaatidega," sõnas Riigikohtu esimees, märkides, et kõik kandidaadid jätkavad konkursil. 10. detsembril kuulab Riigikohtu esimees ära kohtute haldamise nõukoja arvamuse samuti kõigi kolme konkursil osalenu kohta. Enne lõpliku seisukoha kujundamist soovib Riigikohtu esimees konsulteerida ka Riigikogu fraktsioonidega.

Põhiseaduse järgi nimetab Riigikohtu liikmed ametisse Riigikogu Riigikohtu esimehe ettepanekul. Kohtute seadus sätestab, et enne ettepaneku tegemist kuulab Riigikohtu esimees ära Riigikohtu üldkogu ja kohtute haldamise nõukoja arvamuse kandideerija kohta.

4. oktoobril valis Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee  Riigikohtu halduskolleegiumi kohtuniku Julia Laffranque'i Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunikuks. Julia Laffranque'i kohtuniku volitused peatuvad 3. jaanuaril 2011.

Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja