Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu üldkogu jättis muutmata distsiplinaarkolleegiumi otsuse Harju maakohtuniku distsiplinaarasjas

8. oktoober 2019
PrintPDF

Riigikohtu üldkogu tänase otsusega jäi kohtunik süüdi ametikohustuste mittekohases täitmises, mis seisnes lugupidamatus ja ebaviisakas suhtumises menetlusosalistesse ning isiku istungisaalist eemaldamises.

Tallinna Ringkonnakohtu esimehe jaanuaris algatatud distsiplinaarasjas otsustas distsiplinaarkolleegium aprillis, et kohtunik on süüdi ametikohustuste mittekohases täitmises. 22. aprilli otsuses leidis kolleegium, et kohtunik on kohtuistungeid juhtides käitunud menetlusosalistega lugupidamatult ja ebaviisakalt. Samuti leidis kolleegium, et kohtunik on süüdi ametikohustuste mittekohases täitmises, kuna ta sundis menetlusosalist istungisaalist lahkuma.

Võttes karistuse määramisel arvesse distsiplinaarsüüteo laadi, raskust ja tagajärgi, kohtuniku isiksuseomadusi, tema tööalast iseloomustust ning seda, et tal ei ole kehtivaid distsiplinaarkaristusi,  määras kolleegium kohtuniku karistuseks noomituse.

Kohtunik esitas distsiplinaarkolleegiumi otsuse peale kaebuse Riigikohtu üldkogule. Riigikohtu üldkogu jättis kaebuse rahuldamata ja distsiplinaarkolleegiumi otsuse muutmata.

Riigikohus rõhutas otsuses, et  kohtunik peab kohtumenetlust juhtima ja seda ohjama, kuid peab sealjuures jääma väärikaks, viisakaks ja kannatlikuks ning vältima ärritumist, seda ka pikkade ja keeruliste kohtuvaidluste puhul.

Viimase viie aasta jooksul ehk aastatel 2015–2019 on distsiplinaarkolleegium arutanud 10 distsiplinaarasja ning teinud sealjuures 2 kohtuniku suhtes õigeksmõistva ja 8 kohtuniku suhtes süüdimõistva otsuse. Kõige enam süüdimõistvaid otsuseid on tehtud ametikohustuste mittekohase täitmise eest.

Riigikohtu üldkogu otsus
Distsiplinaarkolleegiumi otsus


Susann Kivi
Riigikohtu pressiesindaja
+372 5333 9846
susann [dot] kiviatriigikohus [dot] ee