Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu üldkogu tagandas ametist kohtunik Koppeli

7. Detsember 2011
PrintPDF
Riigikohtu üldkogu 7. detsembri otsusega jõustus kohtunike distsiplinaarkolleegiumi varasem otsus, millega mõisteti Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumaja kohtunik Aivar Koppel süüdi oma ametikohustuste mittetäitmises ja karistati kohtuniku ametist tagandamisega.

Tallinna Halduskohtu esimees algatas kohtunik A. Koppeli suhtes distsiplinaarmenetluse, süüdistades teda selles, et ta ei täitnud mitme aasta jooksul kohtuniku ametikohustusi, viivitades põhjendamatult 14 kohtuasja menetlemisega. Süüdistuse järgi ei toimunud kohtumenetlus nendes asjades mõistliku aja jooksul kohtunik Koppeli süül.

31. oktoobril 2011 mõistis distsiplinaarkolleegium kohtunik A. Koppeli nimetatud süüdistuses süüdi ja määras talle distsiplinaarkaristuseks ametist tagandamise. Kohtunik A. Koppel vaidlustas distsiplinaarkolleegiumi otsuse Riigikohtu üldkogus, paludes kergendada temale määratud karistust.

7. detsembri 2011 otsusega jättis Riigikohtu üldkogu distsiplinaarkolleegiumi 31. oktoobri 2011. a otsuse muutmata.

Kohtunik A. Koppel on Riigikohtu üldkogu otsuse alusel eluaegsest kohtunikuametist tagandatud alates Riigikohtu üldkogu otsuse kuulutamisest 7. detsembril.
 

Loe Riigikohtu üldkogu ja kohtunike distsiplinaarkolleegiumi otsust siit.

Kontakt:
Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
mob 5333 9846
e-post: eveli [dot] kuklaneatriigikohus [dot] ee