Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu üldkogu tegi presidendile ettepaneku vabastada ametist Tartu maakohtu kohtunik

25. mai 2010
PrintPDF

Tartu maakohtu Võru kohtumaja kohtunik Vambola Olli esitas Riigikohtu esimehele avalduse, milles palus ennast omal soovil ametist vabastada. Riigikohtu üldkogu rahuldas tema palve ja tegi presidendile ettepaneku Vambola Olli ametist vabastada.

Mailin Aasmäe

kommunikatsioonispetsialist