Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu üldkogu tegi presidendile ettepaneku vabastada ametist Viru maakohtu kohtunik

8. Detsember 2009
PrintPDF

Viru maakohtu Narva kohtumaja kohtunik Mihhail Komtšatnikov esitas Riigikohtu esimehele avalduse, milles palus ennast omal soovil ametist vabastada. Riigikohtu üldkogu rahuldas tema palve ja tegi presidendile ettepaneku Mihhail Komtšatnikov ametist vabastada.

Mailin Aasmäe

kommunikatsioonispetsialist