Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu veebilehel on avaldatud ringkonnakohtute otsuste annotatsioonid

9. Detsember 2011
PrintPDF
Riigikohtu kodulehel on nüüd kohtupraktika analüüside rubriigis kättesaadavad ka ringkonnakohtu otsuste annotatsioonid tsiviil-, kriminaal- ja haldusasjades ning Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Liidu Kohtu praktika ülevaated.

Annotatsioonid on kohtuotsuste kesksed seisukohad, eelkõige kohtulahendiga antud õiguslike küsimuste tõlgendused. Lahendites esitatud seisukohtade süstematiseerimiseks on kasutatud Riigikohtu märksõnastikku.

Samas on võimalik tutvuda Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Liidu Kohtu praktika ülevaadetega. Ülevaated sisaldavad kokkuvõtteid vastavate kohtute olulisematest lahenditest eesti keeles ning valmivad välisministeeriumi Euroopa Liidu kohtu büroo ja inimõiguste büroo abiga. Tegemist on mitteametlike ülevaadetega.


Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja