Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu veebilehel on nüüd kättesaadav ESM-i asutamislepingu otsuse ingliskeelne tõlge

3. september 2012
PrintPDF

Riigikohtu veebilehel on nüüd avaldatud Riigikohtu üldkogu 12. juuli 2012 otsuse ja sellele lisatud 5 eriarvamuse mitteametlik tõlge inglise keelde (vt /en/judgements/constitutional-judgements).


Riigikohtu üldkogu jättis 12. juuli 2012 otsusega rahuldamata õiguskantsleri taotluse tunnistada Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu (ESML) artikli 4 lõige 4 põhiseadusega vastuolus olevaks. Riigikohtu hinnangul vaidlustatud artikkel küll piirab Riigikogu finantspädevust, demokraatliku õigusriigi põhimõtet ja Eesti suveräänsust, aga piirang on õigustatud.

Eveli Kuklane

Kommunikatsiooniosakonna juhataja