Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtunik Saale Laos pälvis "õiguse eest seisja" auhinna

20. veebruar 2018
PrintPDF

Eile andis Justiitsministeerium esmakordselt „õiguse eest seisja“ auhinna inimestele, kes on märkimisväärselt panustanud Eesti õigusriigi püsimisse ja arendamisse. Tunnustuse pälvisid Riigikohtu kriminaalkolleegiumi esimees Saale Laos, vandeadvokaat Paul Varul ning Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus. 

Riigikohtunik Saale Laos kujundas aastail 1997–2007 Justiitsministeeriumis karistuspoliitikat ja karistusõigust ning juhtis Eesti õiguskorda vorminud seaduste loomist. Aastatel 2007–2014 hoolitses ta õiguskantsleri nõunikuna põhiseaduslikkuse järelevalve eest, kontrollides õigustloovate aktide kooskõla põhiseadusega. Alates 2014. aastast on Saale Laos riigikohtunik ja 2017. aastast Riigikohtu kriminaalkolleegiumi esimees. 

Kandidaate said esitada kõik üksikisikud ja organisatsioonid, sealhulgas vabaühendused, riigi- ja omavalitsusasutused ning ettevõtted. Ettepanekud vaatas läbi ja auhinna saajad valis välja justiitsministri nimetatud komisjon, kuhu kuulusid Riigikohtu esimees, Advokatuuri esimees, Juristide Liidu president, Notarite Koja esimees, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna direktor, õiguskantsler, riigi peaprokurör ja Justiitsministri õigusloome nõukoja esimees.