Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtus peeti kohtunike järelkasvukava avapäeva

11. september 2023
PrintPDF

Reedel, 8. septembril toimus Riigikohtus kohtunike järelkasvukava avapäev, kus tutvustati nii järelkasvukava kui ka selleaastaseid programmis osalejaid.

Kohtumise avamisel said sõna Tallinna Ringkonnakohtu esimees Villem Lapimaa ja Tartu Ringkonnakohtu esimees Tiina Pappel. Riigikohtu poolt tervitas avapäeval osalejaid halduskolleegiumi esimees Ivo Pilving. Seejärel tutvustati järelkasvukavas osalejaid ja nende kavasid. Kohtunikuks kandideerimise nõuetest ja kohtunike valikuprotsessist kõneles Riigikohtu personali- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Ave Hussar. Päeva lõpetas arutelu järelkasvukavaga seotud ootuste ja katsumuste teemal.

Kokku osalevad 2023./2024. a järelkasvu programmis viis kohtujuristi, kellest kolm alustavad 2. oktoobrist teenistust Riigikohtus:

  • Tallinna Ringkonnakohtu kohtujurist Hepp-Lisbet Sams on kuni 31. detsembrini tsiviilkolleegiumis, juhendaja tsiviilkolleegiumi nõunik Maarja Torga
  • Tartu Ringkonnakohtu vanemkohtujurist Evelin Ets on kuni 29. veebruarini kriminaalkolleegiumis, juhendaja kriminaalkolleegiumi nõunik Ave Traksmaa
  • Tartu Ringkonnakohtu vanemkohtujurist Sandra Kallas on kuni 29. veebruarini kriminaalkolleegiumis, juhendaja kriminaalkolleegiumi nõunik Ave Traksmaa

Lisaks eelnimetatutele osalevad selleaastases järelkasvukava programmis Tallinna Ringkonnakohtu kohtujurist Helen Pajumaa ja Tartu Maakohtu kohtujurist Rene Tampel, kes koguvad kogemusi erinevates kohtutes, aga ka õiguskantsleri kantseleis ja advokaadibüroos TGS Baltic.

Kohtunike järelkasvukava on kohtujuristi ajutine teenistus väljaspool kohut, kuhu ta on ametisse nimetatud, et arendada teadmisi ja oskusi kohtuniku ametikohale kandideerimiseks. Kava eesmärk on aidata hoida suure potentsiaaliga inimesi kohtusüsteemis ja toetada neid kohtunikuks saamisel.

Järelkasvukavas osalev kohtujurist täidab vähemalt kuus kuud aastas järelkasvukavas nimetatud ülesandeid väljaspool oma teenistuskohta selliselt, et tal tekiks töökogemus mitme kohtuniku juures ning nii esimeses kui ka teises kohtuastmes.

Kohtunike järelkasvukava ja selle programmis osalejate kohta saab lähemalt lugeda Eesti kohtute kodulehelt.

Foto: Riigikohus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lisateave:
Ave Hussar
Riigikohtu personali- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja
ave [dot] hussaratriigikohus [dot] ee