Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtus valmis analüüs hagi alusest ja esemest kohtupraktikas

13. Detsember 2010
PrintPDF

Riigikohtus valminud kohtupraktika analüüs käsitleb hagi aluse ja eseme määratlemise ja muutmise praktikat tsiviilkohtumenetluses.

Analüüs puudutab muuhulgas järgmisi teemasid:
• Milliseid olukordi loetakse ja milliseid ei loeta kohtupraktikas hagi muutmiseks;
• Kas ja kuidas erineb hagi täiendamine hagi muutmisest;
• Millistel motiividel nõustub kohus hagi muutmisega
Milline on hagide samasuse kui menetlust välistava asjaolu tuvastamise praktika
• Milline on kohtu selgitamiskohustus ebaselge nõude esitamise korral.

Analüüsiga saab tutvuda siin.

Eveli Kuklane

Kommunikatsiooniosakonna juhataja