Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtusse on haldusreformi seaduse põhiseaduslikkuse kontrolliks pöördunud 26 omavalitsust

21. september 2016
PrintPDF
30. juunil esitas Kõpu Vallavolikogu Riigikohtule taotluse tunnistada haldusreformi seaduse sätted põhiseadusega vastuolus olevaks. 25. augustil esitas Riigikohtule sätete põhiseadusega vastuolus ja kehtetuks tunnistamiseks taotluse ka Juuru Vallavolikogu ja 31. augustil Abja, Emmaste, Illuka, Järvakandi, Kambja, Kõo, Käina, Leisi, Luunja, Lüganuse, Mäetaguse, Nõo, Pala, Pöide, Pühalepa, Rakke, Tudulinna, Vaivara ja Ülenurme vallavolikogud ning Loksa Linnavolikogu. 15. septembril esitas Riigikohtule taotluse Kullamaa, 21. septembril Tõstamaa Vallavolikogu ning 27. septembril Karksi ja Haaslava vallavolikogud.

Riigikohtult taotlevad tänase seisuga (s.o 28. september 2016) põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamist ja haldusreformi seaduse sätete kehtetuks tunnistamist kokku 26 omavalitsust.

Vaidlustatud on haldusreformi seaduse § 3, § 4 lg 1, § 7 lg-d 4 ja 5, § 8, §-d 9-13, § 20 lg 1 osas, milles ei nähta ette ühinemistoetust Vabariigi Valitsuse poolt algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisel, § 24, § 28 p 2 ning Vabariigi Valitsuse poolt menetluse algatamata jätmise ja menetluse lõpetamise puhul HRS-s muude erandite kehtestamata jätmine lisaks § 9 lg-des 2 ja 3 sisalduvatele.

Riigikohus liitis omavalitsuste taotlused üheks menetluseks, asja asub arutama Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium viieliikmelises koosseisus. Istung toimub 4. oktoobril kell 11.

Lisainfo:
Merje Talvik
kommunikatsioonijuht
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846