Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus alustas kohustusliku kogumispensioni reformi arutamisega

26. märts 2020
PrintPDF

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium kogunes sel nädalal arutama Vabariigi Presidendi taotlust tunnistada kohustusliku kogumispensioni reform põhiseadusega vastuolus olevaks. Riigikohus loodab teha otsuse sügisel.

Taotlust arutavasse kohtu koosseisu kuulub viis põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi liiget – Riigikohtu esimees Villu Kõve ning riigikohtunikud Ants Kull, Heiki Loot, Velmar Brett ja Ivo Pilving.

Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium võib anda kohtuasja arutamiseks Riigikohtu üldkogule, kui kolleegium peab seda vajalikuks. Riigikohtu üldkogu koosneb kõigist 19 riigikohtunikust.

Samuti on kolleegiumi otsustada, kas Riigikohus lahendab kohtuasja kirjalikus või suulises menetluses. Suuline menetlus on soositud siis, kui on tarvidus saada võimalikult lai pilt kohtulahendi võimalikest tagajärgedest ning kui asjal on oluline ühiskondlik kõlapind.

Riigikohtu esimehe Villu Kõve sõnul sõltub Vabariigi Presidendi taotluse lahendamise aeg paljudest asjaoludest, sealhulgas sellest, kas kolleegium otsustab anda asja arutada Riigikohtu üldkogule ning kas asja arutatakse suulises või kirjalikus menetluses. „Eriolukorras oleks suuliste istungite planeerimine ja veel enam – korraldamine – keerukam, ent Riigikohus on arvestanud võimalusega, et asja arutatakse suuliselt. Me arutame Vabariigi Presidendi taotlust väga põhjalikult ning see paratamatult võtab aega,“ märkis Kõve.

Kolmapäeval küsis Riigikohus Vabariigi Presidendi taotluse kohta arvamused menetlusosalistelt ehk Riigikogult, õiguskantslerilt, justiitsministrilt, Vabariigi Valitsuselt, Riigikontrollilt ning Eesti Pangalt. Arvamuste esitamise esialgne tähtaeg on 25. aprill. Kui arvamused on Riigikohtule laekunud, saab neid lugeda Riigikohtu kodulehelt.

Kui Riigikohus peab vajalikuks, on kohtul õigus kasutada asja lahendamisel  abistava eksperdi abi. Tegemist peab olema valdkonna tunnustatud spetsialistiga, kelle arvamus aitab kohtul paremini mõista probleemi ja leida lahendust. Praeguse seisuga ei ole Riigikohus eksperte kaasanud.

Riigikohus loodab teha otsuse sügisel.

 

Susann Kivi
Riigikohtu pressiesindaja
+372 5333 9846
susann [dot] kiviatriigikohus [dot] ee