Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus: ebamõistlikult pika kohtueelse kriminaalmenetlusega tekitatud mittevaraline kahju tuleb riigil hüvitada

22. märts 2011
PrintPDF
Riigikohtu üldkogu tunnistas oma tänase otsusega riigivastutuse seaduse põhiseadusega vastuolus olevaks osas, milles seadus ei võimalda hüvitada mittevaralist kahju inimesele, kelle suhtes läbiviidud kohtueelne kriminaalmenetlus ületas mõistlikku menetlusaega.

Kaebuse esitanud isik peeti kuriteos kahtlustatavana kinni 1994. aasta detsembris ja ta viibis kuni 1995. aasta 31. märtsini vahi all. Pärast seda kohaldati tema suhtes tõkendit, mis kohustas teavitama kriminaalasja menetlejat oma elukoha vahetamisest. Menetlustoiminguid tema suhtes peale 1995. aasta märtsi enam ei tehtud. Keskkriminaalpolitsei lõpetas kriminaalmenetluse asja aegumise tõttu 2005. aasta 24. oktoobril.

Riigikohus leidis, et kuigi tegemist oli keerulise kriminaalasjaga ja raskete kuritegudega, ületas kohtueelne kriminaalmenetlus kaebaja suhtes mõistlikku menetlusaega ja tekitas talle mittevaralist kahju.

Üldkogu jõudis seisukohale, et riigivastutuse seaduses puuduvad alused ebamõistlikult pika kohtueelse kriminaalmenetlusega tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks ja tunnistas riigivastutuse seaduse selles osas põhiseaduse §-dega 11, 14, 15 ja 25 vastuolus olevaks. Riigikohus hüvitas kaebajale kahju põhiseaduse § 25 alusel.

OTSUS

Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja