Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus: ehitamisel peab arvestama naabrite huvidega

20. veebruar 2019
PrintPDF

Riigikohtu halduskolleegium tunnistas tänase otsusega õigusvastaseks Pärnu linnavalitsuse antud tootmishoone ehitusloa ning tühistas hoone kasutusloa. Riigikohtu hinnangul ei kaasanud Pärnu linnavalitsus tootmishoone naabreid loa andmise otsustamisse ning ei arvestanud seega kõigi osapoolte huvidega.

Vaidlusaluse tootmishoone naabrid esitasid halduskohtule kaebuse hoone ehitusloa tühistamiseks. Kaebajate sõnul ei olnud ehitusluba kooskõlas detailplaneeringuga, mis nägi ette müravaba tootmise elamute läheduses. Samuti lisasid kaebajad, et linnavalitsus ei kaasanud neid ehitusloa menetlusse ning et tootmistegevus mõjutaks nende elukeskkonna kvaliteeti, põhjustades müra, vibratsiooni ja heitgaase. Nii Tallinna halduskohus kui ka ringkonnakohus jätsid kaebuse rahuldamata.

Riigikohus rahuldas tänase otsusega kaebajate kassatsioonkaebuse. Riigikohus selgitas, et naabrite elukvaliteeti mõjutava ehitustegevuse kavandamisel tuleb naabreid plaanidest eelnevalt teavitada ja anda neile võimalus välja tuua oma huvid. Pärnu linn oleks riigikohtu hinnangul pidanud ette nägema, et tootmistegevusega võib kaasneda müra ja muud häiringud, mis võivad riivata naaberkinnistu elanike õigusi, muu hulgas õigust tervise kaitsele ja kodu puutumatusele.

Riigikohus märkis otsuses, et ehitusloa andnud linnavalitsus peab ehitusloa menetlusse kaasama kõiki mõjutatud isikuid. Riigikohtu hinnangul ei arvestanud Pärnu linnavalitsus ehitusloa andmisel kavandatava ehitise ja selle kasutamisega kaasnevaid mõjutusi tervikuna ega võtnud arvesse kõikide osapoolte huve.

Samuti selgitas riigikohus tänases otsuses, et ühelt poolt tuleb tööstuspiirkonna lähedal elavatel inimestel teatud piirini leppida piirkonnast tingitud mõjutustega, ent teisalt peab ka ettevõtja arvestama, et elamute läheduse tõttu võib ettevõtlusvabadus olla piiratud.

 

OTSUS

 

Susann Kivi
Riigikohtu pressiesindaja
+372 53 33 98 46
susann [dot] kiviatriigikohus [dot] ee