Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus ei edasta enam kriminaalasjades menetlusse mitte võtmise määruste koopiaid

13. veebruar 2012
PrintPDF
1. septembril 2011 jõustunud kriminaalmenetluse seadustiku muudatuse tõttu ei edasta Riigikohtu kriminaalkolleegium enam menetlusosalistele koopiat määrusest, millega jäetakse kriminaalasjas esitatud kassatsioon menetlusse võtmata.

Määrus edastatakse koos toimikuga I astme kohtule ning otsuse jõustumisest informeerib menetlusosalist I astme kohus.


Riigikohus avaldab info kassatsiooni menetlusse võtmise taotluse lahendamise tulemuse kohta oma veebilehel. Info selle koha, kas konkreetne asi võeti menetlusse, jäeti menetlusse võtmata või tagastati,  eemaldatakse veebilehelt seitsme päeva möödumisel info avaldamisest.

Eveli Kuklane

Kommunikatsiooniosakonna juhataja