Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus ei rahuldanud müügimaksu vastu kohtusse pöördunud ettevõtete kaebust

15. märts 2019
PrintPDF

Riigikohtu halduskolleegium jättis rahuldamata kassatsioonikaebuse, milles viis Tallinna Kaubamaja Gruppi kuuluvat ettevõtet taotlesid Tallinna ettevõtlusameti maksuotsuste ning Maksu- ja tolliameti otsuste tühistamist ning enammakstud müügimaksu tagastamist. Riigikohus lähtus Euroopa Kohtu eelotsusest ja nõustus ringkonnakohtu otsusega, et aastatel 2010–2011 Tallinnas kehtinud müügimaks ei olnud õigusvastane.

Haldus- ja ringkonnakohus jätsid samas haldusasjas kaebused rahuldamata. Riigikohtu halduskolleegium taotles 2017. aastal Euroopa Kohtult eelotsust ning peatas asja menetluse kuni Euroopa Kohtu lahendi jõustumiseni. Euroopa Kohus otsustas möödunud aasta augustis, et müügimaks ei olnud vastuolus Euroopa Liidu käibemaksudirektiiviga.

Halduskolleegium selgitas kaebajate täiendavatele väidetele vastates, et müügimaks oli kooskõlas põhiseadusega ning vastas õigusselguse põhimõttele. Kolleegium nõustus ka ringkonnakohtu seisukohaga, et maksumääruse võimalik vastuolu seadusega polnud kohtuasjasse puutuv, kuna müügimaksust erinevad maksumääruse sätted ei suurendanud kaebajate maksukohustust. Müügimaks oli kaudne maks, mille koormust pidid kandma vaid lõpptarbijad. Kaebajad oleks saanud selleks rakendada erinevaid hindu tarbijatele ja ettevõtjatele. Otsus rakendada kõigile ostjatele ühesuguseid lõpphindu ning kanda müügimaksu kulu enda üldise müügitulu arvelt, sai olla vaid kaebajate enda valik.

 

OTSUS

 

Susann Kivi
Riigikohtu pressiesindaja
+372 53 33 98 46
susann [dot] kiviatriigikohus [dot] ee