Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus ei võtnud menetlusse justiitsministeeriumi määruskaebust Aidu tuulikute kohtuasjas

10. september 2019
PrintPDF

Riigikohus jättis menetlusse võtmata justiitsministeeriumi määruskaebuse, milles ministeerium ei nõustunud kohtute seisukohaga jätta läbi vaatamata Ida-Viru maavanema 2017. aastal esitatud protest. Protestis taotles maavanem tunnistada kehtetuks ehitusload, mille Lüganuse vallavalitsus andis Aidu Tuulepark OÜ-le tuulikute ehitamiseks. Seega jõustub Tartu Halduskohtu kohtumäärus, mille järgi hilines protest sellest kaks aastat varem välja antud ehituslubadele oluliselt.

Protesti järgi ei olnud 2015. aastal antud ehituslubade aluseks olev ehitusprojekt Kaitseministeeriumiga kooskõlastatud ning ehitusprojektis nimetatud tuulikud erinesid oluliselt sellest, millisena olid need toodud teemaplaneeringus. Halduskohus jättis selle aasta 29. aprilli kohtumäärusega protesti läbi vaatamata. Justiitsministeerium esitas halduskohtu määruse peale määruskaebuse, mille Tartu Ringkonnakohus jättis selle aasta 26. juunil rahuldamata.

Halduskohus leidis 29. aprilli määruses, et Ida-Viru maavanem ületas enne halduskohtusse protesti esitamist olukorra seadustamise ettepaneku tegemise tähtaega (30 päeva) oluliselt. Nagu Riigikohus samas asjas selle aasta 17. jaanuaril tehtud määruses selgitas, ei sõltu tähtaja käivitumine sellest, millal maavanem saab teada haldusakti õigusvastasusest. Halduskohtu hinnangul pidi maavanem juba 2016. aasta suvel aru saama nii vaidlusaluste ehituslubade andmisest kui ka nende sisust.

Riigikohtu poolt menetlusloa mitteandmisel jõustub Tartu Halduskohtu selle aasta 29. aprilli kohtumäärus, mille järgi kehtivad Lüganuse vallavalitsuse väljastatud ehitusload Aidu Tuulepark OÜ-le elektrituulikute püstitamiseks.

Aidu tuulepargi rajamisega seoses on Tallinna Halduskohtu menetluses ka kohtuasi nr 3-19-796, milles vaidlevad Eleon Green OÜ ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

 

Susann Kivi
Riigikohtu pressiesindaja
+372 53 33 9846
susann [dot] kiviatriigikohus [dot] ee