Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus ei võtnud menetlusse Levikom Eesti OÜ kassatsioonkaebust 5G konkurssi puudutavas vaidluses

18. märts 2020
PrintPDF

Riigikohus jättis menetlusse võtmata Levikom Eesti OÜ kassatsioonkaebuse Tallinna Ringkonnakohtu otsuse peale.

Ringkonnakohus nõustus halduskohtuga, mis jättis rahuldamata Levikom Eesti OÜ kaebuse ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse peale, millega minister kehtestas avaliku konkursi korra 5G võrkude rajamiseks mõeldud raadiosagedusvahemikus 3410–3800 MHz, ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti otsuse peale, mis kuulutas välja konkursi raadiosageduste jagamiseks.

Kuna Riigikohtu määruse tagajärjel jõustub ringkonnakohtu otsus, kaotab ühtlasi kehtivuse ka ringkonnakohtu 9. aprillil 2019 seatud esialgne õiguskaitse, millega kohus keelas konkursi läbiviimise kohtumenetluse ajaks.

 

Susann Kivi
Riigikohtu pressiesindaja
+372 5333 9846
susann [dot] kiviatriigikohus [dot] ee