Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus ei võtnud menetlusse määruskaebusi kriminaalmenetluse kulude hüvitamiseks

17. oktoober 2019
PrintPDF

Riigikohus jättis menetlusse võtmata vandeadvokaat Oliver Nääsi ja vandeadvokaat Marko Kairjaki taotlused kriminaalmenetluse kulude hüvitamiseks kriminaalasjas nr 1-16-10503. See tähendab, et riik pole kohustatud hüvitama valitud kaitsjale ja kannatanu esindajale makstud tasusid.

Kõnealuses asjas lõpetas Harju Maakohus 2018. aasta 5. juunil kriminaalmenetluse ühe süüdistatava suhtes seoses tema parandamatu haigestumisega. Maakohtu määrus jõustus möödunud aasta 21. detsembril (vt ka Riigikohtu pressiteadet).

Kaitsjad esitasid pärast kriminaalmenetluse lõpetamise määruse jõustumist selle aasta 15. jaanuaril maakohtule taotluse kriminaalmenetluse kulude hüvitamiseks summas 228 995 eurot ja 74 senti. Harju Maakohus jättis kaitsjate taotluse läbi vaatamata. Maakohus selgitas varasemale Riigikohtu praktikale toetudes, et taotlus kriminaalmenetluse kulude hüvitamiseks tuleb esitada enne seda, kui kohus siirdub nõupidamistuppa lahendit tegema. Kui kaitsjad taotlesid menetluse lõpetamist, pidid nad arvestama võimalusega, et hilisemat kohtuliku arutamise staadiumit, mille raames kohtule taotlusi esitada, enam ei tule.

Samale argumendile tuginedes jättis maakohus läbi vaatamata Tallinna linna (kannatanu) lepingulise esindaja 2018. aasta 31. detsembril esitatud 21 789 euro ja 74 sendi hüvitamise taotluse.

Ringkonnakohus nõustus maakohtu seisukohaga, et menetluskulude hüvitamise taotlused ei olnud esitatud õigeks ajaks. Ringkonnakohus rõhutas, et Riigikohtu praktika menetluskulude taotluse esitamise võimaluse kohta enne kohtu lahkumist nõupidamistuppa on ühetaoline ning selles suhtes erandeid tehtud ei ole.

Tänase määrusega jättis Riigikohtu kriminaalkolleegium vandeadvokaatide kaebused menetlusse võtmata. Maakohtu määruse peale esitatud kaebuse läbivaatamisel tehtud ringkonnakohtu määruse vaidlustamisele järgneb menetlus Riigikohtus üksnes juhul, kui Riigikohtu lahend selles asjas on oluline seaduse ühetaolise kohaldamise või õiguse edasiarendamise seisukohalt.

Riigikohtu menetlusse mitte võtmine tähendab, et valitud kaitsjatele makstud tasu ning kannatanu esindajale makstud tasu jäävad isikute enda kanda.

 

Susann Kivi
Riigikohtu pressiesindaja
+372 5333 9846
susann [dot] kiviatriigikohus [dot] ee