Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus: ettepandud kujul individuaalkaebuse esitamine vajab täiendavat analüüsi

29. märts 2017
PrintPDF
Riigikohtu üldkogu asus asja arutades seisukohale, et ei toeta esitatud kujul õigusliku aluse andmist individuaaltaotluse esitamiseks põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluses, kuid möönab sellekohase arutelu jätkamise vajalikkust.  

Üldkogu hinnangul on väljatöötamiskavatsuses põhjendatult viidatud senisele kohtupraktikale, kuid Riigikohtu loodud erakorralise põhiõiguste kaitse menetluse kriteeriumid on kohtupraktikas alles kujunemisjärgus ning nende kitsendamine või laiendamine võib muu hulgas saada praktika edasise arengu takistuseks.
 
Samas möönab Riigikohus, et õiguskorras ei ole iseenesest välistatud ettenägematu lünga teke põhiõiguste kaitse süsteemis. Seetõttu vajavad olemasolevad õiguskaitsevahendid kõigis kohtumenetlustes ja kohtuastmetes põhjalikku analüüsi ning vajaduse korral täiendamist. Sellest tulenevalt teeb Riigikohus ettepaneku arutelu jätkamiseks kas selleks eraldi loodud või justiitsministri poolt juba kokku kutsutud põhiseaduse asjatundjate komisjonis.
 
Riigikohtu hinnangul on vajalik analüüsida põhjalikumalt ning kohtunikke ja õigusteadlasi kaasates olemasolevaid õiguskaitsevahendeid kõigis menetlusliikides ja kohtuastmetes.
 
Üldkogu lisab, et kõnealuse seaduse rakenduspraktikas on ilmnenud ka mitmeid muid õiguslikke probleeme, mille lahendamine eeldaks siiski seaduse muutmist.
 
Riigikohtu arvamusega on võimalik tutvuda eelnõude infosüsteemis.
 
Merje Talvik
Kommunikatsioonijuht
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846