Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus ja Ukraina Ülemkohus pidasid koostööseminari

20. oktoober 2022
PrintPDF

Eile toimus Tartus Riigikohtu ja Ukraina Ülemkohtu koostööseminar „Kohtupidamine sõja kontekstis“, kus Ukraina kolleegid kõnelesid oma tööst ja õigusemõistmisest sõja ajal.

Ukraina Ülemkohtu Suure Koja peasekretär Larysa Rogach tutvustas  seadusandlikke muudatusi sõjaseisukorra perioodiks, mis hõlmavad kohtunike lähetusi teise kohtusse ning kohtuasjade territoriaalse jurisdiktsiooni muutmist. Rogach rõhutas, et kõigele vaatamata kohtud töötavad – kuigi 11% kohturuumidest on kahjustatud või hävinenud, on sõja algusest peale lahendatud üle 2,8 miljoni kohtuasja.

Ettekannetes toodi näiteid kohtulahendi põhjendamise nõuete leevenemisest ning menetlustähtaegadest, samuti võimalusest tõlgendada õigusnorme õigusprintsiipidest tulenevalt sõja tingimustes tavapärasest erinevalt. Näiteks võib sõjategevuse või erakorralise olukorra ajal kohus omal algatusel teha ka otsuse ilma asjas osalejaid teavitamata kirjalikus menetluses olemasolevate materjalide põhjal. Samuti on võimalik kohtuasja läbivaatamine videokonverentsi teel väljaspool kohturuume.

Riigikohtu esimees Villu Kõve ütles: „Mul on heameel tõdeda, et hoolimata rasketest aegadest saame juba enne sõda planeeritud koostööd Ukraina Ülemkohtuga jätkata. Meie jaoks on oluline teada, kuidas reaalselt õigusemõistmine sedavõrd rasketes tingimustes toimub.“

Villu Kõve avaldas lootust, et Eesti saab Ukraina kolleege aidata kogemustega menetlusinfosüsteemi ja kaugtöölahenduste rakendamisel ning kohtunike koolituse teemadel, samuti omapoolse toetusega rahvusvahelisel areenil.

Eesti ettekannetes puudutati lisaks veel sõja otseseid ja kaudseid mõjusid siinsetele kohtutele ja kohtuasjadele. Samuti tutvustati siinseid kaugtöö tegemise võimalusi, kohtute toimepidevuse plaani ja seadusandlikke plaane kriisiolukordade valmisoleku suurendamiseks.

Ukraina Ülemkohtu ja Riigikohtu koostöökoosolek jätkub täna.

Iris Raudsik
Kommunikatsioonispetsialist
iris [dot] raudsikatriigikohus [dot] ee