Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus jättis Matti Maimetsa õigeksmõistmise muutmata

14. märts 2023
PrintPDF

Riigikohus jättis täna muutmata tuntud arsti Matti Maimetsa õigeksmõistmise toimingupiirangu rikkumise süüdistuses, mis oli seotud tema tegevusega HI-viiruse vastaste ravimite hankimist koordineerivas komisjonis.

Prokuratuur süüdistas Maimetsa toimingupiirangu rikkumises, sest ta kuulus tervise- ja tööministri käskkirjaga loodud antiretroviirusravimite hankimisega seotud komisjoni, aga töötas samal ajal lepingute alusel ka neid ravimeid tootnud äriühingute heaks ja sai neilt tasu.

Selle komisjoni ülesandeks oli osaleda ravimite hankeplaani koostamises ning teha ettepanekuid ravimite kasutamise ja ravi korralduse planeerimiseks. Sisuliselt osales komisjon ravimite riigihangete ettevalmistamises. 

Maa- ja ringkonnakohus mõistsid Maimetsa õigeks, sest nende hinnangul ei olnud ta komisjoni liikmena seaduse mõttes ametiisik. Komisjoni töös osalemine ei toonud kohtute arvates selle liikmetele kaasa kohustusi ja see oli kõigest nõuandev organ, kes ei langetanud siduvaid otsuseid. 

Riigikohtu kriminaalkolleegium nõustus küll Maimetsa õigeksmõistmisega, kuid muutis selle põhjendusi. 

Kolleegiumi hinnangul saab ministri käskkirja alusel loodud komisjoni liiget siiski ametiisikuks pidada. Samas juhtis Riigikohus tähelepanu sellele, et menetluse kestel polnud kahtluse alla seatud Maimetsa väidet, et ta ei olnud käskkirjast teadlik. Kuna Maimets ei teadnud käskkirjast ega pidanudki sellest teadma, ei saanud käskkiri tema suhtes kehtida ega talle õiguslikke tagajärgi kaasa tuua. Maimets tegutses komisjoni liikmena otseselt töövõtulepingu alusel, mille Sotsiaalministeerium oli sõlminud Eesti Infektsioonhaiguste Seltsiga. 

Prokuratuur keskendus Maimetsale süüdistuse esitamisel justnimelt ministri käskkirjale. Seetõttu ei olnud kohtutel võimalik süüdistuse piiridest väljumata hinnata, kas Maimetsa ametiseisund võis tuleneda ministeeriumi ja seltsi ning seltsi ja Maimetsa vahel sõlmitud lepingutest. 

Riigikohtu otsusega saab tutvuda siin

 

Arno Põder
pressiesindaja
Riigikohus
arno [dot] poderatriigikohus [dot] ee