Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus jättis rahuldamata Eestimaa Ühendatud Vasakpartei kaebuse vabariigi valimiskomisjoni otsuse peale

4. veebruar 2019
PrintPDF

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei esitas vabariigi valimiskomisjonile registreerimiseks kaks riigikogu kandidaatide nimekirja, millest komisjon registreeris vaid viimase. Riigikohus otsustas, et valimiskomisjon toimis õigesti, käsitledes hiljem esitatud nimekirja esimese muutmisena.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium leidis tänases otsuses, et ehkki vabariigi valimiskomisjon oli teadlik, et erakonna esindamise õiguse üle käib vaidlus, ei olnud komisjonil võimalik selles vaidluses kindlaks teha, kas mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud andmed on valed. Registri andmetel oli õigus esindada Eestimaa Ühendatud Vasakparteid mõlema nimekirja esitanud isikutel. Seetõttu jättis riigikohus Eestimaa Ühendatud Vasakpartei kaebuse vabariigi valimiskomisjoni otsuse peale rahuldamata.

Otsus 5-19-2/4

 

Susann Kivi 
Riigikohtu kommunikatsiooniosakond
730 9042