Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus jättis rahuldamata kaebuse, milles sooviti elektroonilise hääletamise alustamata jätmist

21. oktoober 2021
PrintPDF

Tänase otsusega jättis Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium rahuldamata kaebuse, milles kohaliku omavalitsuse volikogu kandidaat soovis elektroonilise hääletamise alustamata jätmist.

Rakvere linnas kandideerinud Virgo Kruve esitas 6. oktoobril Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse, milles palus komisjonil mitte alustada 11. oktoobril elektroonilist hääletamist. Põhjustena tõi kaebaja muu hulgas välja, et elektrooniline hääletamine ei ole piisavalt turvaline ega töökindel, sest hääletuse tarkvara ja valijarakendus on auditeerimata.

Vabariigi Valimiskomisjon sellega 8. oktoobril ei nõustunud ega pidanud vajalikuks jätta elektroonilist hääletamist alustamata.

Riigikohus nõustus Vabariigi Valimiskomisjoni seisukohaga, et 8. oktoobril ei ilmnenud selliseid asjaolusid, mis oleks andnud põhjust elektrooniline hääletamine ära jätta.

Elektroonilise hääletamise süsteemi testiti 5. oktoobril ning selles vigu ei esinenud – seda kinnitas ka 8. oktoobril avaldatud audiitori vahearuanne. Kaebaja juhtis kohtu tähelepanu sellele, et riigi valimisteenistus kinnitas oma raporti elektroonilise hääletamise süsteemi testimise kohta alles 12. oktoobril. Seadus raporti kinnitamise tähtaega ette ei näe, küll aga tuleks Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi hinnangul seda teha enne elektroonilise hääletamise algust.

Elektroonilise hääletamise läbipaistvuse ja usaldusväärsuse suurendamiseks soovitas Riigikohus valimiste korraldajatel kaaluda võimalust avalikustada enne elektroonilise hääletamise algust süsteemi kohta tehtud auditeid ja analüüse osas, milles turvalisuse kaalutlused nende avalikustamise tõttu kahjustada ei saaks.

Samas ei mõjutanud raporti kinnitamata jätmine enne elektroonilise hääletuse algust Vabariigi Valimiskomisjoni 8. oktoobri otsuse tegemist.

Otsusega saab tutvuda SIIN

 

Iris Raudsik
Kommunikatsioonispetsialist
Riigikohus
iris [dot] raudsikatriigikohus [dot] ee
+372 7309 025