Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus korraldab rahvusvahelise koolituse küberkuritegevusega võitlemise kohta

10. mai 2010
PrintPDF

Riigikohus korraldab 10-11. maini Tartus rahvusvahelise küberkuritegevuse ja elektrooniliste tõendite teemalise koolituse, kus lektoritena osalevad eksperdid Saksamaalt ja Hispaaniast.

Koolitus püüab omavahel siduda küberkuritegevuse vastaseks võitluseks vajalikud tehnilised ja õiguslikud teadmised. See on suunatud Eesti kohtunikele, prokuröridele, advokaatidele ja teistele avalikele teenistujatele, kes küberkuritegevuse vastase võitlusega oma töös kokku puutuvad. Koolitusel osalevad ka NATO Kooperatiivse Küberkaitse Kompetentsikeskuse ametnikud. 
 

“Küberkuritegevus ja elektrooniliste tõendite kasutamise võimalikkus kohtumenetlustes on teemad, millega õiguskaitseorganid iga päevaga aina rohkem kokku peavad puutuma, mistõttu on pidev koolitamine selles valdkonnas hädavajalik," sõnas Riigikohtu koolitusosakonna juhataja Tanel Kask. 
 

Esimesel päeval esineva Kölni Ülikooli kriminaalõiguse õppejõu dr Marco Gercke sõnul on Eesti tehnoloogiliselt arenenud riik. "Kuid mida rohkem on riik tehnoloogiast sõltuv, seda suurem on tõenäosus küberkuritegevuseks. Inimeste ja äritegevuse kaitseks ongi kübekaitset vaja," selgitas Gercke.
 

Koolitus on lülitatud Euroopa Kohtunike Koolitusvõrgustiku (EJTN) rahvusvaheliste koolituste sarja ja sellel saavad osaleda ka teiste ELi liikmesriikide kohtunikud. Seekordsest koolitusest võtavad osa kohtunikud Itaaliast.


Kölni Ülikooli õppejõud dr. Marco Gerce ettekannet pidamas.  

Lektorid:
Dr Marco Gercke on Kölni Ülikooli kriminaalõiguse õppejõud ja advokaat. Tema uurimisteemaks on küberkuritegevuse vastane võitlus, ta on avaldanud sel teemal üle 50 artikli, on tihe esineja rahvusvahelistel konverentsidel ning on samuti osalenud eksperdina Euroopa Nõukogus Küberkuritegevuse konventsiooni väljatöötamisel.
 
Matias Bevilacqua Trabado lõpetas Barcelona Ülikooli arvutitehnika erialal ja töötas Hispaania Kriitilise Informatsiooni Infrastruktuuri Kaitse Keskuses tehnilise juhina ja osales Hispaania esindaja mitmetes Euroopa informatsiooniturvalisuse töögruppides. Seejärel spetsialiseerus ta arvutiekspertiisidele ning pani aluse Hispaania esimesele eraõiguslikule arvutiekspertiisi keskusele ning töötas ettevõtte CYBEX teadus- ja arendustegevuse juhina, mille raames nõustas mitmete arvutiekspertiiside laborite tööd.
 
Dr Fredesvinda Insa Mérida lõpetas Barcelona Ülikooli õigusteaduskonna ning omandas doktorikraadi Madriidi ülikoolis informatsiooniteaduste erialal. CYBEX-i strateegilise arengu osakonna juhina on ta töötanud koos Hispaania politsei tehnoloogiliste kuritegude uurimisgrupiga, Hispaania kohtuhalduskeskusega ning ka mitmete valitsusasutustega arvutiekspertiiside ning elektrooniliste tõendite teemadel. Enne CYBEX-isse tööle asumist töötas ta Brüsselis PricewaterhouseCoopersi juristina ning õppejõuna Barcelona Ülikoolis.

Mailin Aasmäe

kommunikatsioonispetsialist