Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus kuulutab välja iga-aastase õigusteemalise õpilastööde konkursi

3. oktoober 2016
PrintPDF
Täna kuulutab Riigikohus välja juba traditsiooniks saanud 9.-12. klasside õpilastele suunatud kaasuskonkursi, mille eesmärk on tõsta õpilaste õigusteadlikkust ning arusaamist õigusemõistmise protsessist.

Riigikohus valmistab igal aastal spetsiaalselt antud konkursi eesmärke ning noori huvitavaid ja puudutavaid teemasid silmas pidades kolm kaasust ehk juhtumit tsiviil-, haldus- ja kriminaalõiguse valdkonnast. Etteantud kaasus tuleb õpilasel lahendada justkui kohtus: esitades esmalt mõlema poole argumendid, sõnastades need kas kohtukõnena, kirjaliku nõudena või mõnel muul viisil, ning seejärel tuues välja kohtuniku otsuse ja argumentatsiooni.

Riigikohus soovib konkursi kaudu pakkuda noortele võimalust tõsta oma õigusteadvust, avardada silmaringi, arendada probleemide nägemise oskust ja objektiivsust. „Ka noortel tuleb varakult kokku puutuda õigusküsimustega ning arutleda selle üle, mis on õige, mis väär,“ sõnab žürii esinaine riigikohtunik Viive Ligi. „Tänavused kaasused keskenduvad teemadele, millega noored igapäevaselt kokku puutuvad – kooli ja õpilaste vahelised suhted, sotsiaalmeedia võimalused ja piirangud ning  õigus kehalisele puutumatusele,“ täpsustab riigikohtunik. Ta lisab, et antud konkursi raames kaasuseid lahendades ei ole oluline, et õpilased viitaksid konkreetsetele seadustele, vaid eelkõige mõtiskleksid selle üle, milline oleks nende hinnangul õige ja õiglane käitumine ning otsus.

Kolmandat korda on õpilastel võimalik kaasuseid lahendada ka loovas vormis, olgu selleks essee, luuletus, joonistus, näidend vms. Nii traditsioonilise kui ka erikategooria puhul oodatakse, et õpilane lahendaks kaasuses toodud olukordi peaasjalikult enda õiglustundest ja väärtushinnangutest lähtudes.

Iga vanusegrupi kolm paremat autorit ning nende juhendajad, samuti erikategooria esiletõstetud tööd ja nende juhendajad on 13. jaanuaril 2017 palutud Tartusse, kus Riigikohtu esimees tublimaid vääriliselt tänab. Täpsem info kaasuskonkursi kohta on leitav Riigikohtu leheküljel.

Kaasuskonkurss kuulutatakse välja juba 12. korda ning on pühendatud Riigikohtu 97. aastapäevale.

Täpsem info:
Liis Linn
kommunikatsioonispetsialist
Riigikohus
Tel: 730 9025
E-post: Liis [dot] Linnatriigikohus [dot] ee