Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus kuulutab välja õigusteemaliste õpilastööde konkursi

1. oktoober 2014
PrintPDF

Riigikohtu 95. aastapäevale pühendatud kaasuskonkursile on oodatud 9. –12. klassi õpilaste võistlustööd. Tänavune kaasuskonkurss on järjekorras kümnes ja esimest korda on õpilastel võimalus esitada töid ka loovtööde erikategoorias.


Nii kaasuskonkursiks kui ka loovtöödeks pakume lahendamiseks kolm kaasust: tsiviilõiguse, haldusõiguse ja kriminaalõiguse valdkonnast, millest osaleja valib lahendamiseks ühe. Etteantud kaasus ehk juhtum tuleb lahendada justkui kohtus: esitades esmalt mõlema poole argumendid, sõnastades need kas kohtukõnena, kirjaliku nõudena või mõnel muul viisil, ning seejärel tuues välja kohtuniku otsuse ja argumentatsiooni.


Sel aastal kuulutatakse esmakordselt välja kaasuskonkursi erikategooria – kohtujuhtum tuleb lahendada mõnes õpilasele meelepärases loovas vormis: essee, luuletus, näidend vms. Mõlema variandi puhul oodatakse, et konkursil osaleja lahendaks kaasuses toodud olukordi peaasjalikult enda õiglustundest ja väärtushinnangutest lähtudes.


Riigikohus soovib konkursi kaudu pakkuda noortele võimalust tõsta oma õigusteadvust, avardada silmaringi, arendada probleemide nägemise oskust ja objektiivsust. „See, kes mõistab õigusemõistmise protsessi loogikat, tuleb suurema tõenäosusega elus toime paljudes erinevates konflikt- ja probleemsituatsioonides või õnnestub tal neid olukordi suisa vältida ja ennetada,“ sõnab konkursi žürii esimees riigikohtunik Saale Laos. Ta lisab, et teatavasti on õigus headuse ja õigluse kunst.


Iga vanusegrupi kolm paremat autorit ning nende juhendajad, samuti erikategooria võitja ja juhendaja on 14. jaanuaril 2015 palutud Tartusse, kus Riigikohtu esimees tublimaid vääriliselt tänab. Täpsem info kaasuskonkursi kohta on leitav Riigikohtu kaasuskonkursi leheküljel.

Täpsem info:
Liis Linn
Kommunikatsioonispetsialist
Riigikohus
Tel: 730 9025
E-post: Liis [dot] Linnatriigikohus [dot] ee