Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus kuulutas välja konkursi direktori leidmiseks

5. august 2020
PrintPDF

Riigikohus otsib direktorit, kelle ülesanne on juhtida Eesti kõrgeima kohtu eelarveprotsessi ning õigusemõistmist teenindavate struktuuriüksuste tööd. Riigikohtu direktori ametiaeg on tähtajaline ning algab 1. jaanuaril 2021.

Tugev kandidaat Riigikohtu direktori kohale on eestvedaja ja eeskuju, kes mõistab juhi rolli ja vastutust ning kes oskab luua ja hoida töös vajalikke koostöövõrgustikke ning tunneb end hästi ulatuslike koostööprojektide juhtimisel.

Tugev kandidaat tunneb Eesti avaliku halduse korraldust ning suudab luua riigi kõrgeima kohtu rolli, võimalusi ja arenguvajadusi arvestava visiooni ning leiab võimalusi selle teostamiseks. Ta suudab kujundada ja hoida organisatsioonikultuuri, mida iseloomustavad sihitus tulemuslikule tööle ja arengule.

Riigikohtu direktori ametiaeg algab 1. jaanuaril 2021. aastal ning kestab viis aastat. Ametikoht muutus tähtajaliseks seoses 10. juunil Riigikogus vastu võetud kohtute seaduse muudatusega.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid tuleb esitada hiljemalt 26. augustil.

Konkursiga seotud küsimustele vastab Riigikohtu personaliosakonna juhataja Piret Raadom telefonil 730 9035 ja e-posti aadressil piret [dot] raadomatriigikohus [dot] ee.