Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus: narkootilise või psühhotroopse aine posti teel Eestisse tellimisel on süütegu lõpule viidud juba aine Eesti territooriumile jõudmisega

27. märts 2020
PrintPDF

Riigikohtu kriminaalkolleegium juhtis lahendis tähelepanu, et narkootilise või psühhotroopse aine posti teel Eestisse tellimisel on aine ebaseaduslik sissevedu lõpule viidud Eesti riigipiiri ületamisega. Kui puudub tõsiselt võetav kahtlus aine pakendil oleva teabe tõepärasuses, ei ole puhta aine koguse tuvastamiseks ekspertiis kohustuslik.

Kriminaalasjas süüdistati isikut psühhotroopse aine üle riigipiiri Eestisse toimetamises. Süüdistuse järgi tellis isik omandamise eesmärgil välismaisest veebikaubamajast 60 armodafiniili sisaldavat tabletti. Maksu- ja Tolliamet pidas saadetise Eestisse jõudmisel kinni. Maa- ja ringkonnakohus mõistsid isiku süüdi psühhotroopse aine suures koguses ebaseadusliku käitlemise eest. Kohtute hinnangul piisas käideldud armodafiniili kogusest 36–60 inimesele joobe tekitamiseks.

Kaitsja sõnul loobus isik süüteo toimepanemisest, kuna ta saatis pärast saadetise viibimist müüjale kirja, paludes teavet kauba kohta või raha tagasi. Kohtute hinnangul ei olnud võimalik süüteokatsest enam loobuda, sest süütegu oli saadetise Eestisse jõudmisega juba lõpule viidud.

Riigikohus nõustus kohtutega, et ka olukorras, kus Maksu- ja Tolliamet peab saadetise Eestisse jõudes kinni, on süütegu lõpule viidud, sest keelatud kauba riiki toimetamise piirangute eesmärk pole mitte riigi maksulaekumiste kaitse, vaid Eestis keelatud kauba käitlemise välistamine.

Samuti selgitas kriminaalkolleegium, et nõue teha narkojoobe tekitamiseks vajaliku puhta aine koguse tuvastamiseks ekspertiis, ei ole absoluutne. Kohtud tuvastasid tablettide armodafiniili sisalduse tablettide originaalpakendil olnud teabele tuginedes ning joobeks vajaliku annuse hindamisel tuginesid kohtud varasemas kriminaalasjas koostatud ekspertiisiaktile, milles hinnati samu armodafiniili sisaldavaid tablette. Riigikohus nõustus kohtutega, et praeguses kriminaalasjas puudus tõsiselt võetav kahtlus pakendil oleva teabe tõepärasuses, mistõttu polnud ka puhta aine koguse tuvastamiseks ekspertiis kohustulik.

Riigikohus jättis ringkonnakohtu otsuse muutmata ning isiku kassatsiooni rahuldamata.

OTSUS

 

Susann Kivi
Riigikohtu pressiesindaja
+372 5333 9846
susann [dot] kiviatriigikohus [dot] ee