Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus on õiguse valdkonnas kõige atraktiivsem tööandja

8. september 2022
PrintPDF

Tänavune töö-ootuste ja tööandja maine uuring näitas, et õigustudengite hinnangul on Eesti kõige atraktiivsem tööandja Riigikohus. 

Esiviisikusse jõudsid veel Justiitsministeerium ning advokaadibürood Lextal, Sorainen ja Ellex Raidla.

Riigikohtu direktor Üllar Kaljumäe ütles, et Riigikohtu suurim vara on tema töötajad. “Töötajate valikul me ootame, et nad kasvataksid organisatsiooni väärtust, aga organisatsioon peab samal ajal kasvatama ka iga inimese väärtust, pakkuma talle arenguvõimalusi. Ainult siis on asjad mõlemalt poolt hästi.” 

Kaljumäe lisas, et eriti kehtib see värskelt ülikooli lõpetanute kohta, sest asjatundliku järelkasvu leidmine on asutuse tuleviku kindlustamiseks hädavajalik.

Tööandja brändingu agentuur Instar korraldas tänavu töö-ootuste ja tööandja maine uuringut juba 13. korda. Küsitlus viidi läbi nii kogenud töötajate kui ka järelkasvu sihtrühmades. Selles osales ligi 7000 vastajat Eesti kõrgkoolide ja kutsekoolide õpilaste ning töökogemusega inimeste hulgast. 

Uuringu käigus hindasid vastajad oma ootusi tööandjatele, tööalaseid võimalusi puudutavale infole ja infokanalitele. Lisaks hinnati Eesti suuremate ja olulisemate tööandjate atraktiivsust töökohana. Uuringus osalejatel oli võimalik valida kokku 254 asutuse ja ettevõtte vahel.

Atraktiivsete Tööandjate Päev. Fotod: Andres Raudjalg