Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus pälvis selge sõnumi eriauhinna

28. November 2019
PrintPDF

Riigikohtu halduskolleegiumi septembris tehtud otsus tõi Riigikohtule selge sõnumi eripreemia.

5. septembril tehtud otsuses ütles halduskolleegium muude oluliste järelduste hulgas selgelt välja, et töövõime ja puude otsust tuleb põhjendada selliselt, et taotlused esitanud inimene otsusest ka aru saaks. 

Nii ei piisa inimesele pelgalt seaduse ja määruste normide kopeerimisest otsuses, vaid vajalik võib olla töövõime hindamise metoodika selgitamine lihtsas keeles ja vajadusel ka näidete abil.

Riigikohus tänab selge sõnumi võistluse korraldajaid tunnustuse eest.